fbpx

MEDLEMSBETINGELSER

 1. For å bli medlem av Kondis 24 kan du melde deg inn online eller ved frammøte i vår servicetid. Det kreves
  gyldig legitimasjon ved innmelding.

 2. Medlemskap for mindreårige krever bekreftelse fra foresatte. Dersom det skulle oppdages at et medlem
  er under 18 år uten at nevnte bekreftelse foreligger, vil medlemskapet avbrytes. Betalt treningsavgift
  refunderes ikke.

 3. Medlemskapet er personlig og kan kun benyttes av den det gjelder. Misbruk fører til skriftlig advarsel og
  ved gjentatte mislighold vil medlemskapet bli avsluttet uten ytterligere varsler.

 4. Adgang til treningssenteret krever at kunden har smarttelefon som muliggjør nedlasting av medlemsapp.
  Adg brikke / adg app engangskostnad kr 199,-. Brikke / adg må kjøpes på ny.

 5. Med mindre annet er avtalt, er medlemskapet løpende fra den dagen du melder deg inn. Medlemsavgift
  for resterende dager av inneværende måned og hele neste måned belastes samtidig.

 6. Prøvetimer og drop-in koster kr 130,- Og kommer eventuelt i fratrekk ved medlemskap innen 2 uker fra prøvedato.

 7. Oppsigelse av medlemskapet foregår skriftlig via e-post, kontaktskjema på nettsiden eller ved personlig
  oppmøte på treningssenteret. Hos Kondis24 har du ingen bindingstid, og ved oppsigelse avsluttes
  medlemskapet den siste dagen i måneden dersom du har meldt deg ut før den 15.

 8. Dersom medlemskapet gjenopptas på et senere tidspunkt vil adg brikke / app kostnad gjelde på ny.

 9. Frysing av medlemskapet er mulig ved fremvisning av gyldig legeerklæring.

 10. Henvendelser vedrørende ditt medlemskap rettes til treningssenteret i servicetiden, via e-post eller
  kontaktskjema på nettsiden.

 11. Som medlem aksepterer du at vi belaster din bankkonto via avtalegiro for gjeldende treningsavgift den 1. i
  hver måned.

 12. Som medlem aksepterer du at din besøksstatistikk lagres. Opplysningen lagres i henhold til bestemmelsene
  i personvernlovgivningen, og opplysninger om det enkelte medlem vil kun bli brukt til kontakt angående
  medlemskapet. I særlige tilfeller kan vi sende nyhetsbrev og relevant informasjon på e-post.

 13. Som medlem plikter du å følge våre trivselsregler som fremkommer på våre nettsider og ved oppslag på
  senteret. Kondis 24 samarbeider med Rent senter Norge, og kan kreve urinprøve av sine medlemmer ved
  mistanke om bruk av ulovlige muskelstimulerende midler.

 14. Kondis24 vil uten forvarsel kunne si opp medlemsavtalen ved brudd på vilkårene eller trivselsreglene.

 15. All trening på Kondis 24 skjer på eget ansvar. Vennligst oppbevar verdisaker i låsbare skap mens du trener.
  Hengelås til skapene medbringes av den enkelte. Du er selv ansvarlig for personlig eiendeler som
  medbringes.

 16. Ved eventuelle prisendringer vil Kondis 24 gi minst 30 dagers varsel via e-post.

 17. Du som bruker av Kondis 24s lokaler og utstyr plikter å rydde og sette vektskiver / stenger og annet utstyr
  tilbake på sin opprinnelige plass.
 18. Ved naturkatastrofer, pandemier og eller andre uforutsette situasjoner der staten eller andre aktører kan
  pålegge Kondis 24 og stenge vårt tilbud til deg som kunde, vil Kondis 24 påberope seg force majeure, ref.
  kjøpsloven § 27 og § 40.

  Velkommen som medlem hos oss!

 1. For å bli medlem av Kondis 24 kan du melde deg inn online eller ved frammøte i vår servicetid. Det kreves
  gyldig legitimasjon ved innmelding.

 2. Medlemskap for mindreårige krever bekreftelse fra foresatte. Dersom det skulle oppdages at et medlem
  er under 18 år uten at nevnte bekreftelse foreligger, vil medlemskapet avbrytes. Betalt treningsavgift
  refunderes ikke.

 3. Medlemskapet er personlig og kan kun benyttes av den det gjelder. Misbruk fører til skriftlig advarsel og
  ved gjentatte mislighold vil medlemskapet bli avsluttet uten ytterligere varsler.

 4. Adgang til treningssenteret krever at kunden har smarttelefon som muliggjør nedlasting av medlemsapp.
  Adg brikke / adg app engangskostnad kr 199,-. Brikke / adg må kjøpes på ny.

 5. Med mindre annet er avtalt, er medlemskapet løpende fra den dagen du melder deg inn. Medlemsavgift
  for resterende dager av inneværende måned og hele neste måned belastes samtidig.

 6. Prøvetimer og drop-in koster kr 100,- Og kommer eventuelt i fratrekk ved medlemskap innen 2 uker fra prøvedato.

 7. Oppsigelse av medlemskapet foregår skriftlig via e-post, kontaktskjema på nettsiden eller ved personlig
  oppmøte på treningssenteret. Hos Kondis24 har du ingen bindingstid, og ved oppsigelse avsluttes
  medlemskapet den siste dagen i måneden dersom du har meldt deg ut før den 15.

 8. Dersom medlemskapet gjenopptas på et senere tidspunkt vil adg brikke / app kostnad gjelde på ny.

 9. Frysing av medlemskapet er mulig ved fremvisning av gyldig legeerklæring.

 10. Henvendelser vedrørende ditt medlemskap rettes til treningssenteret i servicetiden, via e-post eller
  kontaktskjema på nettsiden.

 11. Som medlem aksepterer du at vi belaster din bankkonto via avtalegiro for gjeldende treningsavgift den 1. i
  hver måned.

 12. Som medlem aksepterer du at din besøksstatistikk lagres. Opplysningen lagres i henhold til bestemmelsene
  i personvernlovgivningen, og opplysninger om det enkelte medlem vil kun bli brukt til kontakt angående
  medlemskapet. I særlige tilfeller kan vi sende nyhetsbrev og relevant informasjon på e-post.

 13. Som medlem plikter du å følge våre trivselsregler som fremkommer på våre nettsider og ved oppslag på
  senteret. Kondis 24 samarbeider med Rent senter Norge, og kan kreve urinprøve av sine medlemmer ved
  mistanke om bruk av ulovlige muskelstimulerende midler.

 14. Kondis24 vil uten forvarsel kunne si opp medlemsavtalen ved brudd på vilkårene eller trivselsreglene.

 15. All trening på Kondis 24 skjer på eget ansvar. Vennligst oppbevar verdisaker i låsbare skap mens du trener.
  Hengelås til skapene medbringes av den enkelte. Du er selv ansvarlig for personlig eiendeler som
  medbringes.

 16. Ved eventuelle prisendringer vil Kondis 24 gi minst 30 dagers varsel via e-post.

 17. Du som bruker av Kondis 24s lokaler og utstyr plikter å rydde og sette vektskiver / stenger og annet utstyr
  tilbake på sin opprinnelige plass.

 18. Ved naturkatastrofer, pandemier og eller andre uforutsette situasjoner der staten eller andre aktører kan
  pålegge Kondis 24 og stenge vårt tilbud til deg som kunde, vil Kondis 24 påberope seg force majeure, ref.
  kjøpsloven § 27 og § 40.

  Velkommen som medlem hos oss!

Spar kr 600,-

12 mnd Fastland kr 4987,-
12 mnd Kirkeby kr 5587,-